لیست محصولات

درب باک تراکتور

ین محصول با استفاده از بهتین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها مورد تولید و عرضه میگردد.

  • موجود

درب باک نیسان

این درب با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها تولید و عرضه میگردد.

  • موجود

درب رادیاتور پراید(استیل کاور دار)

این درب با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها تولید و عرضه می گردد.

  • موجود

درب رادیاتور پراید(استیل)

این درب با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها تولید و عرضه میشود. همچنین مورد استفاده در خط تولید سایپا میشود.

  • موجود

درب رادیاتور پراید(پلیمری)

این درب با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها تولید و عرضه میشود. این درب مورد استفاده در خط تولید سایپا می باشد.

  • موجود

درب رادیاتور پژو

این درب با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها تولید و عرضه میشود. و همچنین مورد استفاده در خط تولید ایران خودرو می باشد.

  • موجود

درب رادیاتور پیکان

درب رادیاتور پیکان از بهترین مواد اولیه وجدیدترین دستگاه ها تولید میشود.

  • موجود

درب رادیاتور تراکتور

درب رادیاتور تراکتور با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها تولید و عرضه میشود. این درب رادیاتور مستقیما در خط تولید شرکت تراکتورسازی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

  • موجود

درب رادیاتور نیسان

درب رادیاتور نیسان با استفاده از بهترین مواد اولیه و جدیدترین دستگاه ها با بهترین کیفیت به مشتری ارائه میشود.

  • موجود