اهداف اصلي شركت

با توجه به اينكه اهداف اصلي شركت سازه يدك رويش ، تأمين نيازمندي هاي صنايع داخلي و علي الخصوص صنايع خودرو سازي است خوشبختانه با برنامه ريزي مناسب و تعيين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت توانسته ايم تا حد زيادي به اين اهداف نائل گرديم .

تجهيزات و ابزارآالات

استفاده از بهترين تجهيزات و ابزارآالات اندازه گيري و آزمون توسط مهندسين مجرب و متخصص از توليد محصول نامنطبق جلوگيري نموده و محصولي با كيفيت مطلوب به مشتري ارائه مي گردد .

کیفیت محصولات

در راستاي پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات با جذب نيروي هاي متخصص و استفاده از ماشين آلات و تجهيزات مناسب راه را براي دستيابي به محصولي با كيفيت مطلوب هموار نموده و گام نخست را براي دستيابي به ضايعات صفر برداشته .